admin
管理员
管理员
 • UID1
 • 注册日期2019-01-28
 • 最后登录2020-07-01
 • 粉丝10
 • 关注0
 • 发帖数106
 • QQ794530664
 • 铜币9285枚
 • 威望805点
 • 银元0个
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 原创写手
阅读:495回复:0

使用DyoManager移动NPC

楼主#
更多 发布于:2019-01-31 20:44
[font=Arial,  ]下面是用dyo工具打开后的例子:(个人翻译的不对的地方请指正,最后附上原文)
[font=Arial,  ]-Explanation-
[font=Arial,  ]Let's take a look at the first block(this could be different on yours):
[font=Arial,  ]5               对象类型(NPC为5)
[font=Arial,  ]179.9087        NPC方向
[font=Arial,  ]0               下面3个为xyz轴角度一般为0
[font=Arial,  ]0
[font=Arial,  ]0
[font=Arial,  ]3344.027        标识NPC位置的xyz坐标
[font=Arial,  ]146.9564        Y是高度
[font=Arial,  ]2071.1
[font=Arial,  ]1               下面是xyz的比例
[font=Arial,  ]1
[font=Arial,  ]1
[font=Arial,  ]5               设置AI(NPC为5)
[font=Arial,  ]234             模型ID
[font=Arial,  ]-1              未知(NPC设为-1)
[font=Arial,  ]0               来自AI类型:0是不可动、中立
[font=Arial,  ]2               未知(NPC设为2)
[font=Arial,  ]MaDa_Boneper    NPC名字(character.inc可以查看修改)
[font=Arial,  ]1               下面两个未知第一个设置为1第二个为0
[font=Arial,  ]0
游客

返回顶部